Föreläsningar om attityder och bemötande
Undersökning

PRESSMEDDELANDE FRÅN HANDISAM, MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK SAMORDNING 2010-01-27

En av fyra vill inte ha en kollega med psykisk ohälsa

En av fyra i Sverige vill inte arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom. Det visar en ny undersökning om allmänhetens attityder och kunskaper om psykisk ohälsa.

Undersökningen visar att över 25 procent av allmänheten har helt eller delvis negativ inställning till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. I de flesta fall handlar det om en negativ attityd till att ha personer med psykisk ohälsa i sin närhet, till exempel att psykiatriska verksamheter förläggs i bostadsområden eller att ha en person med psykisk sjukdom som granne eller kollega. En av fem skulle inte bjuda in en person till sitt hem om han eller hon visste att personen har en psykisk sjukdom.

– Bilden överensstämmer med andra internationella studier. Men det är oroväckande då en av fyra uppskattas att leva med psykisk ohälsa. I princip kan man säga att det är lika vanligt med negativa attityder som det är att leva med psykisk ohälsa, förklarar Rickard Bracken, projektledare på Handisam i det så kallade attityduppdraget.

Studien visar också att de allra flesta inte tror att personer med psykiska problem får professionell hjälp inom sjukvården.

– Det är en olycklig bild av vården som gör att folk inte söker hjälp i tid. På så sätt växer problemen för både den som behöver professionell vård och samhället i stort, säger Rickard Bracken.

Bakom studien står Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och opinionsföretaget Novus. Undersökningen bygger på svar från 2053 deltagare.

Några resultat

·        32 procent anser inte att psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst.

·        26 procent anser att psykiatriska verksamheter inte bör förläggas till bostadsområden.

·        33 procent anser att utlokalisering av psykiatrisk verksamhet utgör en fara för lokalbefolkningen.

·        25 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.

·        20 procent skulle inte bjuda in någon till sitt hem om han eller hon visste att personen har en psykisk sjukdom.

·        36 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.

·        61 procent anser att de flesta personer som en gång varit patienter på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter.

·        70 procent anser att de flesta människor med psykiska problem inte får professionell hjälp inom sjukvården.

Läs hela studien

Studien kan laddas ned här: www.handisam.se/attitydstudie

Mer om attityduppdraget

Under 2010 och 2011 arbetar Handisam för att öka kunskapen och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Arbetet är ett regeringsuppdrag och drivs tillsammans med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Läs mer om uppdraget på www.handisam.se/attityduppdrag  

Kontakt

Rickard Bracken, projektledare i attityduppdraget, Handisam

08-600 84 11, 070-927 79 81, rickard@handisam.se

Anki Grundelius, kommunikatör i attityduppdraget, Handisam

08-600 84 14, 070-927 79 82, anki@handisam.se

Anita Odell, kontakt till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, NSPH

08-522 779 82, 073-940 20 24, anita.odell@nsph.se

Lars Hansson, författare till undersökningen, CEPI

Lars.Hansson@med.lu.se


Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv.

Det finns många olika psykiska sjukdomar, till exempel: schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Till följd av sjukdomen – eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom – får en del en nedsättning av den psykiska funktionsförmågan. Det kan till exempel handla om svårighet att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då säger man att personen har en psykisk funktionsnedsättning.


Handisam
– Myndigheten för handikappolitisk samordning – har regeringens uppdrag att samordna och driva på svensk handikappolitik. Handisam påskyndar utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Läs mer om Handisam: www.handisam.se

Föreläsare Gunilla Brändström RSMH 090 773590
Föreläsare Inger Eriksson        RSMH 0935 51250

Pusselgumman

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.01 | 09:50

Tack Inger för din berättelse på den här sidan. Att läsa och reflektera din text ger mig möjlighet att ännu bättre försöka förstå medmänniskor i min närhet.

...
30.07 | 01:08

Mysigt!
Hälsningar
Maj-Lis

...
05.07 | 14:36

Kul! Syrran!

...
22.11 | 01:13

Det är lustigt hur livet ter sig

...
Du gillar den här sidan